Deventer Open 2019.
5 juni t/m 10 juni 2019.

Single B Toernooi in 2 klassen
NBF erkenning: 2019/????

Klasse indeling
Klasse 1 open klasse scratch, dames 5 pins bonus
Klasse 2 pasgemiddelde tot 190 maximaal 15 pins bonus, dames geen extra bonus pins.

Het NBF pasgemiddelde is bepalende voor de indeling in klasse 1 of 2.
Deelnemers met een pasgemiddelde van 0,00 moeten een gemiddeldeverklaring van hun
vereniging over minimaal 21 games te kunnen tonen, deze mag niet ouder zijn dan 14 dagen        (zie art. 308 N.B.F sportreglement).
Zonder een gemiddeldeverklaring wordt men ingedeeld in klasse 1.
Voor buitenlandse deelnemers zal(art.309 van het NBF sportreglement)worden toegepast.

Inschrijvingen en inlichtingen:

Willem Salomons
G.J.L Ankersmitlaan 25
7411 AS Deventer
gsm: 06-10299753

Inschrijven kan via http://www.entriesonline.nl
Maak een account aan en schrijf je gemakkelijk in, een wijziging in een serie?
Dat kan je helemaal zelf veranderen.
Uitschrijven kan alleen telefonisch op bovenstaande nummer of via de mail:
mailto:info@deventeropen.nl of w.salomons.ws.ws@gmail.com

Uitslagen worden gepubliceerd op:
www.deventeropen.nl

Toernooi Informatie
Organisator: Deventer Bowling Vereniging
Plaats: Deventer Buitensociëteit & Bowling de Worp
Twelloseweg 1a 7439 AS Steenenkamer.

Format:
Single 6 games 2 spelers per baan Amerikaans systeem.

Finale 2e klasse:
De 24 hoogst geklasseerde spelers spelen een finale over 6 games 2 spelers per baan.
De scores uit de voorrondes worden wel meegenomen.

Finale 1e klasse:
De top 24 plaatst zich voor de finale deze spelen 4 games voor de top 12.
Scores uit de voorrondes worden mee meegenomen.

De top 12 spelen 2 games voor de top 8.
Hierbij gaan de score mee uit de top 24.

Bij de top 8 en de top 4 gaan de score op nul.
De top 8 speelt dan 2 games (totaal score) voor de top 4.
De top 4 speelt dan 2 games (totaal score)  bepaald de toernooi winnaar.

 

Aanvang finale:

Finale 2de klasse Zondag   1ste Pinksterdag om 18:30 uur
Finale 1ste klasse Maandag 2de Pinksterdag om 15:30 uur

Klasse 1: € 50,00
Klasse 2: € 40,00

Toernooi reglement

1. Deelname is uitsluitend toegestaan aan leden met een geldige N.B.F op naam gestelde                  bowlingpas, en aan leden van buitenlandse bowlingfederatie die bij de WTBA zijn aangesloten.

2. Deelnemers met een pasgemiddelde van 0,00 moeten een gemiddeldeverklaring                           van hun vereniging over minimaal 21 games te kunnen tonen.                                                     Zonder een gemiddelde wordt men ingedeeld in klasse 1, mag niet ouder zijn dan 14 dagen          (zie art. 308 N.B.F sportreglement).                                                                                          Buitenlandse deelnemers: aanpassing(art.309 N.B.F sportreglement).                                            De NBF publiceert voorafgaand aan het seizoen 2017-2018 een lijst met spelers die met een         buitenlandse bowlingpas tijdens het seizoen 2016-2017 aan Nederlandse toernooien hebben           deelgenomen.

 

    Voorbeeld:

Gegevens Buitenl.Federatie Gegevens NBF Toernooigemiddelde
Speler Games Pinfall Gemid. Games Pinfall Gemid. Games Pinfall Gemid.
Speler 1 12 2000 166,67 36 6714 186,5 48 8714 181,54
Speler 2 10 1850 185 27 5284 195,7 37 7134 192,81
Speler 3 38 6161 162,13 12 2162 180,17 50 8323 166,46
Speler 4 87 15797 181,57 24 4146 172,25 111 19943 179,67

 

 

3. Re – entry is eenmaal toegestaan in dezelfde klasse. De laatste gespeelde serie telt.
(Artikel 521 van het N.B.F. sportreglement)

4. Bowlingkledij is verplicht.

5. De deelnemers dienen een half uur voor aanvang van hun series zich te melden bij het
wedstrijdsecretariaat.

6. In de spelersruimte mag niet gerookt, gedronken, gegeten noch poeder, hars of daarmee
vergelijkende substanties worden gebruikt. De deelnemers mogen tijdens de duur van hun
series geen alcoholhoudende dranken gebruiken.

7. De scores van de 2e klasse uit de voorrondes worden meegenomen naar de finales.
De scores van de 1e klasse uit de voorrondes worden niet meegenomen naar de finales.

8. Bij ex-aequo zal gaan we als volgt te werk: indien er een gelijke stand is beslissend voor een
plek In de finale dan zal er een 9e en 10e frame worden gespeeld, net zolang totdat er een
beslissing is gevallen.

9. Bij afwezigheid tijdens de finales vervalt het recht op het prijzengeld voor de geplaatste
speler/ster (dit geldt niet voor de Sweeper), de vrij gekomen plek voor de finale of
semi-finale wordt opgevuld met de eerst volgende speler op de lijst.

10. Tegen verwerkte en geplubiceerde scores kan binnen 15 minuten na de betreffende
serie protest worden aangetekend.
Later ingediende protesten worden niet in behandeling genomen.

11. ingevolge Art. 531 lid 3 van het N B F sportreglement is iedere ingeschreven
deelnemer verplicht het inschrijfgeld te voldoen.

12. Opbouw inschrijfgeld:

Baanhuur 30.94
Prijzengeld 24.74
Extra prijzengeld   6.64
Organisatiekosten   6.61
Afdracht NBF deelnemers   2.00
Totaal 45.00
Sponsorbijdrage 25.93

13.  Op het toernooi is verder het N.B.F. sportreglement van kracht. In alle gevallen waarin dit
reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding. Dit besluit is bindend.

14 .  In geval van het annuleren van een inschrijving dienen deelnemers dit uiterlijk 48 uur voor
aanvang van betreffende serie aan te geven.

15.  Gebeurt dit niet dan zal de volledige entry (ook re- entry) in rekening worden gebracht,                  alleen bij hoge uitzondering zal hiervan afgeweken worden.                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

Extra prijzen:

 

 

HAMBONE-ham         300

In elke serie Kunnen er zogenaamde HAMBONES gewonnen worden, voor iedere 4 strikes op rij ontvangt u € 10,00! (Max 10 per serie)

Voor de eerste perfect game hebben wij een bedrag van €300 klaarliggen.

@DeventerOpen
Facebook
Archief